Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Onze accountmanagers krijgen deze weken veel vragen binnen. Voornamelijk over verzekeringen, financieringen, betalingsoplossingen en overheidsregelingen. De afgelopen periode zijn we hard bezig geweest om te inventariseren welke gevolgen het coronavirus heeft voor ondernemers en particulieren. En welke mogelijke oplossingen en handreikingen we als lokale Rabobank kunnen bieden. 

Daarbij hebben we de handen ineengeslagen met de Nederlandse overheid en de andere Nederlandse banken om iedereen die getroffen is zo goed mogelijk te steunen. Een concreet resultaat van deze samenwerking is de verruiming van de zogenoemde BMKB-regeling, een overbruggingslening voor bedrijven die als gevolg van het coronavirus tijdelijke liquiditeitsproblemen hebben. 

Onderneem in op Social Media

Op de website hebben we een aparte pagina opgezet waar deze informatie wordt gebundeld. Denk aan antwoorden op veel gestelde (financiële) vragen, maatregelen die we gezamenlijk hebben genomen om door deze periode heen te komen, praktische zaken als onze locaties en openingstijden en informatie voor bedrijven die in liquiditeitsproblemen dreigen te komen. Ook zijn er praktische tips te vinden die bijdragen aan de veiligheid in het betalingsverkeer, bijvoorbeeld door contactloos te betalen, en geven we inzicht in nieuwe en bestaande overheidsregelingen. De informatie is te vinden op: www.rabobank.nl/bedrijven/corona.

De situatie en maatregelen rondom de aanpak van het virus kunnen van dag tot dag verschillen, waardoor het mogelijk is dat er nieuwe regelingen komen of bestaande maatregelen gewijzigd worden. We streven ernaar dit steeds zo snel mogelijk in kaart te brengen en op onze website inzichtelijk te maken. Daarnaast zijn onze accountmanagers druk bezig iedereen zo goed mogelijk te informeren.

Als klanten van Rabobank Haarlem en Omstreken behoefte hebben aan direct contact met de accountmanager en/of vragen hebben die niet op onze website worden beantwoord, kunnen ze natuurlijk altijd contact opnemen. We kunnen niet beloven dat we álles op kunnen lossen, maar we doen wat we kunnen om iedereen in deze onwerkelijke periode te ondersteunen. 

Pas goed op jezelf en op elkaar!


“De afgelopen periode zijn we hard bezig geweest om te inventariseren welke gevolgen het coronavirus heeft voor ondernemers en particulieren.”

Het coronavirus raakt ons allemaal. Vrijwel alle ondernemers merken direct de gevolgen, of dat nu is in de bedrijfsvoering of door wegvallen van werk en dus van omzet. Als Rabobank Haarlem en Omstreken staan we onze klanten bij in deze onzekere tijden en slaan we de handen ineen.

Digitaal en persoonlijk bereikbaar voor corona-vragen

Rabobank Haarlem en Omstreken

Info op de website

Digitaal en persoonlijk bereikbaar voor corona-vragen

Rabobank Haarlem en Omstreken

Onze accountmanagers krijgen deze weken veel vragen binnen. Voornamelijk over verzekeringen, financieringen, betalingsoplossingen en overheids-regelingen. De afgelopen periode zijn we hard bezig geweest om te inventariseren welke gevolgen het coronavirus heeft voor ondernemers en particulieren. 
En welke mogelijke oplossingen en handreikingen we als lokale Rabobank kunnen bieden. 

Daarbij hebben we de handen ineen-geslagen met de Nederlandse overheid en de andere Nederlandse banken om iedereen die getroffen is zo goed mogelijk te steunen. Een concreet resultaat van deze samenwerking is de verruiming van de zogenoemde BMKB-regeling, een overbruggingslening voor bedrijven die als gevolg van het corona-virus tijdelijke liquiditeitsproblemen hebben. 

Het coronavirus raakt ons allemaal. Vrijwel alle ondernemers merken direct de gevolgen, of dat nu is in de bedrijfsvoering of door wegvallen van werk en dus van omzet. Als Rabobank Haarlem en Omstreken staan we onze klanten bij in deze onzekere tijden en slaan we de handen ineen.

“De afgelopen periode zijn we hard bezig geweest om te inventariseren welke gevolgen het coronavirus heeft voor ondernemers en particulieren.”

Op de website hebben we een aparte pagina opgezet waar deze informatie wordt gebundeld. Denk aan antwoorden op veel gestelde (financiële) vragen, maatregelen die we gezamenlijk hebben genomen om door deze periode heen te komen, praktische zaken als onze locaties en openingstijden en informatie voor bedrijven die in liquiditeits-problemen dreigen te komen. Ook zijn er praktische tips te vinden die bijdragen aan de veiligheid in het betalingsverkeer, bijvoorbeeld door contactloos te betalen, en geven we inzicht in nieuwe en bestaande overheidsregelingen. 
De informatie is te vinden op: 
www.rabobank.nl/bedrijven/corona.

De situatie en maatregelen rondom de aanpak van het virus kunnen van dag tot dag verschillen, waardoor het mogelijk is dat er nieuwe regelingen komen of bestaande maatregelen gewijzigd worden. We streven ernaar dit steeds zo snel mogelijk in kaart te brengen en op onze website inzichtelijk te maken. Daarnaast zijn onze accountmanagers druk bezig iedereen zo goed mogelijk te informeren.

Als klanten van Rabobank Haarlem en Omstreken behoefte hebben aan direct contact met de accountmanager en/of vragen hebben die niet op onze website worden beantwoord, kunnen ze natuur-lijk altijd contact opnemen. We kunnen niet beloven dat we álles op kunnen lossen, maar we doen wat we kunnen om iedereen in deze onwerkelijke periode te ondersteunen. 

Pas goed op jezelf en op elkaar!


Onderneem in op Social Media

Info op de website

De huidige ledenraadsleden worden per
1 mei 2020 benoemd als ledenraadslid van de nieuwe bank. Deze leden vormen de vertegenwoordiging van het gebied Haarlem-IJmond; ze zijn de oren en ogen in het werkgebied en ambassadeurs van onze bank. Ze houden de klantgerichtheid en dienstverlening goed in de gaten. In de netwerken en maatschappelijke projecten hebben zij een belangrijke rol.

Klaar voor de toekomst!
Jerry Notenboom, directievoorzitter Rabobank Haarlem-IJmond kijkt uit naar de toekomst: ‘De samenvoeging is een intensief traject geweest waarbij we continu in gesprek zijn geweest met onze medewerkers, raad van commissarissen, ledenraadsleden en leden van beide banken. Ik ben blij dat onze ledenraden – met input van de leden van beide banken - voor deze samenvoeging hebben gestemd. De samenvoeging zorgt ervoor dat wij als banken onze krachten kunnen bundelen. Deze bundeling van kennis, kunde en kwaliteit zorgt voor een betere klantbediening en maakt ons toekomstbe-stendiger. Ook zorgt deze samenvoeging ervoor dat wij meer maatschappelijke impact kunnen realiseren in het gebied Haarlem-IJmond en deze prachtige regio verder kunnen versterken.’

Op 1 mei 2020 gaan Rabobank Haarlem en Omstreken en Rabobank IJmond samen verder als Rabobank Haarlem-IJmond. De ledenraden van beide banken gaven hier op 30 maart groen licht voor. De banken hebben diverse raakvlakken en potentieel om verder te groeien. Door deze samenvoeging staat er een sterke bank die klaar is voor de toe-komst. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van onze lokale dienstverlening verhogen, onze bank toekomstbestendig en financieel krachtig houden. Bovendien kunnen we nog meer coöperatieve betekenis hebben als één bank voor de hele regio Haarlem-IJmond.

Herkenbare gezichten
Het nieuwe managementteam van Rabobank Haarlem-IJmond bestaat naast directievoor-zitter Jerry Notenboom uit Inge Bronger, Cihan Coskun, Tom Doomernik en Annemiek Spee. Samen bepalen zij de koers en garanderen zij de invloed en zeggenschap van de leden.

De samenvoeging leidt ook tot een nieuwe samenstelling van de raad van commis-sarissen (RvC). De voorzitter van de RvC is Johan Kerkhoff. De overige leden van de RvC zijn Cornelie van Bergenhenegouwen,
Bas Moreu, Niels Schotanus, Fred Steffan en Vanessa Stuy. De raad van commissarissen adviseert directie en ziet erop toe dat de doelstellingen van onze bank bereikt worden.