Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Voorkom aansprakelijkheid met uw privévermogen

Grote kans dat u in de loop van de jaren privévermogen heeft opgebouwd. Bijvoorbeeld in spaargeld, beleggingen of de overwaarde van uw woning.
Houd hier rekening mee als u een rechtsvorm kiest. Bij sommige rechtsvormen bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor schulden van uw onderneming. Zoals bij een eenmanszaak.

Onderneem in op Social Media

Feiten en cijfers: zelfstandige 55-plussers
De grafiek laat het aantal 55-plussers dat werkt als zelfstandige zien per kwartaal. Dit aantal is in de afgelopen jaren toegenomen.

Bron: CBS

U start met ondernemen als 55-plusser.
Let dan op aansprakelijkheid, fiscale regelingen, pensioen en bescherming tegen inkomensverlies.

Start u op latere leeftijd met ondernemen?
Let dan onder andere op aansprakelijkheid, pensioen, arbeidsongeschiktheid en fiscale regelingen.

Een bedrijf starten als
55-plusser

Check de fiscale voordelen

Ook als ondernemer boven de 55 heeft u recht op startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Tenminste, als u aan de voorwaarden voldoet: u bent ondernemer voor de inkomstenbelastingen u voldoet aan het urencriterium.

Ontvangt u AOW, dan zijn uw startersaftrek en zelfstandigenaftrek wel 50% lager dan voor andere ondernemers. Die verlaging gaat in per 1 januari van het jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Andere fiscale voordelen voor ondernemers zijn de mkb-winstvrijstelling en de kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw. Voor de mkb-winstvrijstelling geldt het urencriterium niet. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt, betaalt minder inkomstenbelasting.

Bescherm uw inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Ondernemers vallen niet onder de Ziektewet. U heeft dus geen inkomen als u ziek wordt of arbeidsongeschikt. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzekert u zich tegen inkomensverlies. Maar als u boven de 55 bent, kunt u meestal geen AOV meer afsluiten. Of alleen tegen een hogere premie. Vaak is er wel een acceptatieplicht van verzekeraars en is het noodzakelijk om u zich binnen 13 weken aan te melden. UWV heeft verzekeringen voor starters waarvoor een medische keuring niet nodig is.

Kijk hoe u pensioen opbouwt als ondernemer

Misschien heeft u in loondienst pensioen opgebouwd. Soms is het mogelijk om de pensioenregeling die u had bij uw laatste werkgever voort te zetten. Neem hierover zo snel mogelijk na het einde van uw dienstverband contact op met het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. Als zpp'er moet u zelf voor uw pensioen zorgen. Soms is dat verplicht, afhankelijk van uw beroep of bedrijfstak. Schilders en stukadoors bijvoorbeeld zijn verplicht deel te nemen aan een pensioenfonds.

Starten vanuit de bijstand

U kunt uw bedrijf starten vanuit een bijstandsuitkering. Dan kunt u bij uw gemeente verschillende vormen van bijstand aanvragen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bijvoorbeeld een krediet voor bedrijfskapitaal, of een tijdelijke aanvulling op uw inkomen.

Gebruik uw transitievergoeding als startkapitaal

Gebruik uw bruto transitievergoeding in overleg met uw werkgever voor een opleiding of voor coaching om u voor te bereiden op de start van uw onderneming. U kunt deze vergoeding namelijk netto inzetten.  

Werken met een modelovereenkomst

Gaat u als zzp'er werken voor een opdrachtgever? Houd rekening met de wet DBA en doe vooraf de OndernemersCheck om te bepalen of u echt ondernemer bent. Maak daarna gebruik van een modelovereenkomst. De modelovereenkomst geeft uw opdrachtgever zekerheid dat u ondernemer bent en dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden.

Een andere manier om inkomensverlies bij ziekte op te vangen is crowdsurance. Dit noemt men ook wel schenkkring. Crowdsurance verenigingen bestaan meestal uit 20 tot 50 personen. Ze maken afspraken en sparen samen om elkaar te kunnen ondersteunen. Bent u ziek, dan krijgt u van de andere leden van de vereniging een schenking waarmee u uw inkomen kunt aanvullen. Het bekendste voorbeeld van crowdsurance zijn de broodfondsen. Maar er zijn steeds meer schenkkringen die een alternatief voor een AOV aanbieden en ondersteunen.

Er zijn steeds meer schenkkringen die een alternatief voor een AOV aanbieden en ondersteunen

Voorkom aansprakelijk-heid met uw privé-vermogen

Grote kans dat u in de loop van de jaren privévermogen heeft opge-bouwd. Bijvoorbeeld in spaargeld, beleggingen of de overwaarde van uw woning.
Houd hier rekening mee als u een rechtsvorm kiest. Bij sommige rechtsvormen bent u met uw privé-vermogen aansprakelijk voor schul-den van uw onderneming. Zoals bij een eenmanszaak.

Onderneem in op Social Media

U start met ondernemen als 
55-plusser. Let dan op aan-sprakelijkheid, fiscale regelingen, pensioen en bescherming tegen inkomensverlies.

Start u op latere leeftijd met ondernemen? Let dan onder andere op aansprakelijkheid, pensioen, arbeidsongeschiktheid en fiscale regelingen.

Feiten en cijfers: zelfstandige 55-plussers
De grafiek laat het aantal 55-plussers dat werkt als zelfstandige zien per kwartaal. Dit aantal is in de afgelopen jaren toegenomen.

Bron: CBS

Een bedrijf starten als
55-plusser

Check de fiscale voordelen

Ook als ondernemer boven de 55 heeft u recht op startersaftrek en zelf-standigenaftrek. Tenminste, als u aan de voorwaarden voldoet: u bent ondernemer voor de inkomsten-belastingen u voldoet aan het uren-criterium.

Ontvangt u AOW, dan zijn uw startersaftrek en zelfstandigenaftrek wel 50% lager dan voor andere ondernemers. Die verlaging gaat in per 1 januari van het jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Andere fiscale voordelen voor ondernemers zijn de mkb-winst-vrijstelling en de kleineonder-nemersregeling (KOR) voor de btw. Voor de mkb-winstvrijstelling geldt het urencriterium niet. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt, betaalt minder inkomstenbelasting.

Bescherm uw inkomen bij ziekte of arbeids-ongeschiktheid

Ondernemers vallen niet onder de Ziektewet. U heeft dus geen inkomen als u ziek wordt of arbeidsongeschikt. Met een arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV) verzekert u zich tegen inkomensverlies. Maar als u boven de 55 bent, kunt u meestal geen AOV meer afsluiten. Of alleen tegen een hogere premie. Vaak is er wel een acceptatieplicht van verzekeraars en is het noodzakelijk om u zich binnen 13 weken aan te melden. UWV heeft verzekeringen voor starters waarvoor een medische keuring niet nodig is.

Er zijn steeds meer schenkkringen die een alternatief voor een AOV aanbieden en ondersteunen

Een andere manier om inkomens-verlies bij ziekte op te vangen is crowdsurance. Dit noemt men ook wel schenkkring. Crowdsurance verenigingen bestaan meestal uit 20 tot 50 personen. Ze maken afspra-ken en sparen samen om elkaar te kunnen ondersteunen. Bent u ziek, dan krijgt u van de andere leden van de vereniging een schenking waar-mee u uw inkomen kunt aanvullen. Het bekendste voorbeeld van crowdsurance zijn de broodfondsen. Maar er zijn steeds meer schenk-kringen die een alternatief voor een AOV aanbieden en ondersteunen.

Kijk hoe u pensioen opbouwt als ondernemer

Misschien heeft u in loondienst pensioen opgebouwd. Soms is het mogelijk om de pensioenregeling die u had bij uw laatste werkgever voort te zetten. Neem hierover zo snel mogelijk na het einde van uw dienst-verband contact op met het pensioen-fonds of de pensioenverze-keraar.
Als zpp'er moet u zelf voor uw pensioen zorgen. Soms is dat ver-plicht, afhankelijk van uw beroep of bedrijfstak. Schilders en stukadoors bijvoorbeeld zijn verplicht deel te nemen aan een pensioenfonds.

Starten vanuit de bijstand

U kunt uw bedrijf starten vanuit een bijstandsuitkering. Dan kunt u bij uw gemeente verschillende vormen van bijstand aanvragen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstan-digen (Bbz). Bijvoorbeeld een krediet voor bedrijfskapitaal, of een tijdelijke aanvulling op uw inkomen.

Gebruik uw transitie-vergoeding als start-kapitaal

Gebruik uw bruto transitievergoeding in overleg met uw werkgever voor een opleiding of voor coaching om u voor te bereiden op de start van uw onder-neming. U kunt deze vergoeding namelijk netto inzetten.  

Werken met een model-overeenkomst

Gaat u als zzp'er werken voor een opdrachtgever? Houd rekening met
de wet DBA en doe vooraf de OndernemersCheck om te bepalen of u echt ondernemer bent. Maak daarna gebruik van een modelovereenkomst. De modelovereenkomst geeft uw opdrachtgever zekerheid dat u ondernemer bent en dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden.