Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

t Nathalie Kazdal  f Ramona Lauw

Onderneem in op Social Media

inclusion!

vanuit

creëren

Kansen 

Nilab Yonousi

Wat versta jij onder Diversity & Inclusion (D&I)?
‘In ons land leven mensen met verschillende etnische achtergronden. De diversiteit van Nederland evenredig terugzien in alle facetten van de samenleving; dat is inclusie en daar moet aan gewerkt worden. D&I is niet alleen een kleurrijke kerstfoto van het personeel. D&I gaat ook over diversiteit in visies, ervaringen en inzichten van verschillende personen. D&I is ook openstaan voor een ander en je verwonderen over iets onbekends. Het is jezelf beter leren kennen door iets nieuws te proberen, maar ook door een ander soort persoon aan te nemen of een medewerker op een andere positie te zetten.’

Waarom is dat belangrijk?
‘Een divers team heeft een veel bredere horizon. Het komt tot innovatievere ideeën en werkt efficiënter en effectiever. Inclusie zorgt dat iedereen de kans heeft zijn talenten te benutten en dat is in ieders belang.’

Hoe komt het dat veel bedrijven nog geen goede afspiegeling zijn van onze samenleving?
‘Er zijn verschillende redenen. Angst voor verandering, het willen vasthouden aan vaste patronen en de clash tussen persoonlijke groei en de groei van de organi-satie zijn daar voorbeelden van. Mensen zoeken vaak andere mensen met dezelfde taal, gewoonten, normen en waarden. Dat voelt veilig want je weet wat de uitkomst is. Bij iets nieuws, weet je de uitkomst niet en kun je worden teleurgesteld. Dat is het diversiteits-probleem. Binnen organisaties is het net zo. Als men-sen zichzelf kunnen zijn, gaan ze bloeien.’

’Als mensen zichzelf kunnen zijn, 
gaan ze bloeien.’

Hoe help jij bedrijven met D&I?
‘Elk bedrijf, zelfs elke afdeling binnen een bedrijf, is anders. Wil je dat mensen iets gaan doen, dan moet je op alle niveaus open gesprekken voeren. Iedereen wil een stukje controle en op het moment dat je iemand betrekt en informeert, krijgt die de kans een mening te vormen en kun je gezamenlijke doelen formuleren.

Ik verzamel informatie vanuit de werkvloer, documenten en het management om te achterhalen hoe het er nu aan toe gaat. Ik kijk bijvoorbeeld naar het recruitmentproces maar ook naar de vragen die worden gesteld tijdens een sollicitatiegesprek en in een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Vaak zijn dat standaardvragen maar je hebt geen standaardmensen. Mensen met een andere culturele achtergrond reageren soms uit beleefdheid anders, en dat geeft een onjuist beeld.

Ik wil een bepaalde impact maken en werk graag met partijen die er net zo voor gaan als ik. Die eraan willen werken D&I in beleid, strategie en visie te gaan dragen. Gemeentes, de sociale sector en het MKB zijn voor mij net zo belangrijk als de grotere wereldmerken als Deloitte waar ik mee werk.’


Naast onderneemster ben je ambassadrice van het Erasmus Centre for Entrepreneurship, spreek je op events, ben je onlangs begonnen met vloggen en ben je jurylid bij The Guts Award. Is er nog tijd voor andere dingen?
‘Ik stel prioriteiten en mijn carrière heeft een hoge prioriteit. Ik ontloop het niet om verliefd te worden. Als het gebeurt, dan vinden we daar een oplossing voor. Maar, hoe druk ik ook ben, voor mijn familie maak ik altijd tijd.’

Nilab Yonousi van Yonousi Business Consultancy helpt andere bedrijven met Diversity & Inclusion, en het boeien en binden van talent, dat wil zeggen: zorgen dat er rijkheid aan verhalen binnen organisatie is en dat die verhalen ook de ruimte en waardering krijgen om verteld te worden. Ze ontwikkelt zich volop als onderneemster. ‘Net als veel andere mensen vind ik het eng om nieuwe dingen te proberen, maar ik doe het toch. Heel veel mensen dromen alleen. Ik jaag mijn dromen na.’

Onderneem in op Social Media

Nilab Yonousi

t Nathalie Kazdal  f Ramona Lauw

inclusion!

vanuit

creëren

Kansen 

Nilab Yonousi van Yonousi Business Consultancy helpt andere bedrijven met Diversity & Inclusion, en het boeien en binden van talent, dat wil zeggen: zorgen dat er rijkheid aan verhalen binnen organisatie is en dat die verhalen ook de ruimte en waardering krijgen om verteld te worden. Ze ontwikkelt zich volop als onderneemster. ‘Net als veel andere mensen vind ik het eng om nieuwe dingen te proberen, maar ik doe het toch. Heel veel mensen dromen alleen. Ik jaag mijn dromen na.’

Wat versta jij onder Diversity & Inclusion (D&I)?
‘In ons land leven mensen met ver-schillende etnische achtergronden. De diversiteit van Nederland even-redig terugzien in alle facetten van de samenleving; dat is inclusie en daar moet aan gewerkt worden. D&I is niet alleen een kleurrijke kerstfoto van het personeel. D&I gaat ook over diversiteit in visies, ervaringen en inzichten van verschillende perso-nen. D&I is ook openstaan voor een ander en je verwonderen over iets onbekends. Het is jezelf beter leren kennen door iets nieuws te proberen, maar ook door een ander soort per-soon aan te nemen of een medewer-ker op een andere positie te zetten.’

Waarom is dat belangrijk?
‘Een divers team heeft een veel bredere horizon. Het komt tot innovatievere ideeën en werkt efficiënter en effectiever. Inclusie zorgt dat iedereen de kans heeft zijn talenten te benutten en dat is in ieders belang.

Hoe komt het dat veel bedrijven nog geen goede afspiegeling zijn van onze samenleving?
‘Er zijn verschillende redenen. Angst voor verandering, het willen vasthouden aan vaste patronen en de clash tussen persoonlijke groei en de groei van de organi-satie zijn daar voorbeelden van. Mensen zoeken vaak andere mensen met dezelfde taal, gewoonten, normen en waarden. Dat voelt veilig want je weet wat de uitkomst is. Bij iets nieuws, weet je de uitkomst niet en kun je worden teleurgesteld. Dat is het diversiteits-probleem. Binnen organisaties is het net zo. Als men-sen zichzelf kunnen zijn, gaan ze bloeien.’

’Als mensen zichzelf kunnen zijn, gaan ze bloeien.’

Hoe help jij bedrijven met D&I?
‘Elk bedrijf, zelfs elke afdeling binnen een bedrijf, is anders. Wil je dat mensen iets gaan doen, dan moet je op alle niveaus open gesprekken voeren. Iedereen wil een stukje controle en op het moment dat je iemand betrekt en informeert, krijgt die de kans een mening te vormen en kun je gezamenlijke doelen formuleren.

Ik verzamel informatie vanuit de werkvloer, documenten en het management om te achterhalen hoe het er nu aan toe gaat. Ik kijk bijvoorbeeld naar het recruitmentproces maar ook naar de vragen die worden gesteld tijdens een sollicitatiegesprek en in een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Vaak zijn dat standaardvragen maar je hebt geen standaardmensen. Mensen met een andere culturele achtergrond reageren soms uit beleefdheid anders, en dat geeft een onjuist beeld.

Ik wil een bepaalde impact maken en werk graag met partijen die er net zo voor gaan als ik. Die eraan willen werken D&I in beleid, strategie en visie te gaan dragen. Gemeentes, de sociale sector en het MKB zijn voor mij net zo belangrijk als de grotere wereldmerken als Deloitte waar ik mee werk.’


Naast onderneemster ben je ambassadrice van het Erasmus Centre for Entrepreneurship, spreek je op events, ben je onlangs begonnen met vloggen en ben je jurylid bij The Guts Award. Is er nog tijd voor andere dingen?
‘Ik stel prioriteiten en mijn carrière heeft een hoge prioriteit. Ik ontloop het niet om verliefd te worden. Als het gebeurt, dan vinden we daar een oplossing voor. Maar, hoe druk ik ook ben, voor mijn familie maak ik altijd tijd.’