Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

ONL wil duidelijkheid voor ZZP’ers en opdrachtgevers 

ONL voor Ondernemers

De stem van de zzp’er en hun opdrachtgever ontbreken in Den Haag. ONL voor Ondernemers heeft daarom het ZZP Manifest met zes kernpunten die wij als leidraad nemen in onze gesprekken met ambtenaren, politici, ondernemers en journalisten.
zzp’ers horen weer ongestoord te ondernemen. Opdrachtgevers moeten weer ongehinderd opdrachten kunnen verlenen.  

‘Dit vormt een groot gedeelte van onze lobby-agenda de komende maanden. Hier gaan wij vol op inzetten’, zegt ONL-voorman Hans Biesheuvel. ‘Er mist een belangrijke gesprekpartner op deze thema’s in Den Haag die zowel de belangen van de MKB-opdrachtgever als de zzp’er behartigt.’

Belangrijke aanleiding voor het manifest is volgens hem onder andere de onduidelijkheid rondom de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties: ‘De Wet DBA is ingevoerd in 2016 en na zes maanden eigenlijk on hold gezet. Het bestaat nog wel, maar wordt niet meer gehand-haafd.’ Dit komt omdat de overheid uitbuiting van zzp’ers wil aanpakken. Daarbij wordt gesugge-reerd dat het om een groot deel van de zzp’ers gaat. Uit onderzoek blijkt het tegendeel.
Het probleem is dat het grootste gedeelte van de zzp’ers meegesleurd wordt door de ineffectieve aanpak van de overheid om de problemen op de lossen. Biesheuvel: ‘De stelling van ONL voor Ondernemers is altijd geweest: pak dat deel aan dat fout gaat, maar laat de rest van de zzp’ers met rust.’ 

Steeds meer mensen vinden autonomie en flexibiliteit belangrijk. Zij vinden die aspecten in het zelfstandig ondernemerschap. Deze mensen verdienen duidelijkheid en zekerheid, iets wat er in het huidige wettelijke stelsel niet is.


Er moet duidelijkheid komen. ONL biedt een heldere agenda. Op basis van de input van ondernemers en onze partner, ondernemerscollectief The Future Group, hebben wij het ZZP manifest samengesteld. Zo willen wij onder andere een duidelijke wettelijke en fiscale positie voor zzp’ers, géén verplichte sociale zekerheid, géén verplicht pensioen en bescherming tegen de macht van grote bedrijven. 

Tot slot 

Politici en ambtenaren weten vaak niet wat een wet of maatregel in de dagelijkse praktijk voor een ondernemer betekent. Dit kan desastreuze gevolgen hebben. Daarom laat ONL de stem van de ondernemer horen, door te lobbyen, problemen aan te kaarten en oplossingen aan te dragen. Samen Nederland ondernemender maken, dat is het doel van ONL.

Neem voor meer informatie contact op met ONL voor ondernemers:

info@onl.nl
070-364 34 74

ONL voor Ondernemers

ONL wil duidelijkheid voor ZZP’ers en opdrachtgevers 

De stem van de zzp’er en hun opdrachtgever ontbreken in Den Haag. ONL voor Ondernemers heeft daarom het ZZP Manifest met zes kernpunten die wij als leidraad nemen in onze gesprekken met ambtenaren, politici, ondernemers en journalisten.
zzp’ers horen weer ongestoord te ondernemen. Opdrachtgevers moeten weer ongehinderd opdrachten kunnen verlenen.  

Er moet duidelijkheid komen. ONL biedt een heldere agenda. Op basis van de input van ondernemers en onze partner, ondernemerscollectief 
The Future Group, hebben wij het ZZP manifest samengesteld. 
Zo willen wij onder andere een duidelijke wettelijke en fiscale positie voor zzp’ers, géén verplichte sociale zekerheid, géén verplicht pensioen en bescherming tegen de macht van grote bedrijven. 

‘Dit vormt een groot gedeelte van onze lobby-agenda de komende maanden. Hier gaan wij vol op inzetten’, zegt ONL-voorman Hans Biesheuvel. ‘Er mist een belangrijke gesprekpartner op deze thema’s in Den Haag die zowel de belangen van de MKB-opdracht-gever als de zzp’er behartigt.’

Belangrijke aanleiding voor het manifest is volgens hem onder andere de onduidelijkheid rondom de Wet Deregulering Beoordeling Arbeids-relaties: ‘De Wet DBA is ingevoerd in 2016 en na zes maanden eigenlijk on hold gezet. Het bestaat nog wel, maar wordt niet meer gehand-haafd.’ Dit komt omdat de overheid uitbuiting van zzp’ers wil aanpakken. Daarbij wordt gesugge-reerd dat het om een groot deel van de zzp’ers gaat.
Uit onderzoek blijkt het tegendeel.
Het probleem is dat het grootste gedeelte van de zzp’ers meegesleurd wordt door de ineffectieve aanpak van de overheid om de problemen op de lossen. Biesheuvel: ‘De stelling van ONL voor Ondernemers is altijd geweest: pak dat deel aan dat fout gaat, maar laat de rest van de zzp’ers met rust.’ 

Steeds meer mensen vinden auto-nomie en flexibiliteit belangrijk. Zij vinden die aspecten in het zelfstandig ondernemerschap. Deze mensen verdienen duidelijkheid en zekerheid, iets wat er in het huidige wettelijke stelsel niet is.


Tot slot 

Politici en ambtenaren weten vaak niet wat een wet of maatregel in de dage-lijkse praktijk voor een ondernemer betekent. Dit kan desastreuze gevolgen hebben. Daarom laat ONL de stem van de ondernemer horen, door te lobbyen, problemen aan te kaarten en oplossingen aan te dragen. Samen Nederland ondernemender maken, dat is het doel van ONL.

Neem voor meer informatie contact op met ONL voor ondernemers:

info@onl.nl
070-364 34 74