Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Tekst en beeld: Bedrijf & Samenleving

Een  maatschappelijk betrokken platform met toegevoegde waarde!

Bedrijf & Samenleving

Werknemersvrijwilligersdagen

Het gebeurt steeds vaker dat werknemers de mogelijkheid geboden krijgen om onder werktijd één dag vrijwillig aan de slag te gaan voor de lokale omgeving. Op die dag zet je dan iemand die het hard nodig heeft in het zonnetje en bezorgt hem of haar met jouw inzet een onvergetelijke dag. Spanning vooraf, maar een voldaan gevoel achteraf. Zo’n vrijwilligersdag kun je ook prima als een vorm van teambuilding inzetten, omdat je je collega’s zo op een andere wijze leert kennen en dat geeft weer ‘ruimte’ op de werkplek.

Iedereen verdient een nieuwe kans!

Meer dan honderd mentoren uit het bedrijfsleven zetten zich in voor onze Haarlemse jongeren, samen werken ze aan een veelbelovend toekomstperspectief! 

Zo zijn er de afgelopen jaren verschillende projecten ontwikkeld, die u terug kunt vinden op onze website www.bedrijfensamenleving.nl. 
Zonder het bedrijfsleven kan Bedrijf & Samenleving niets! Onze successen zijn onlosmakelijk verbonden met bedrijven die hun werknemers de mogelijkheid bieden om zich voor de samenleving in te zetten! Op die manier verbinden we onze werelden met elkaar, waardoor we meer begrip voor elkaar krijgen! En zo maken we Haarlem nóg leuker voor iedereen! 

Marijke Aukema, directeur Bedrijf en Samenleving

Denkt u mee in de Denktank?

Bedrijven denken graag mee in het zoeken naar oplossingen en ik kan u vertellen: dat levert nieuwe inzichten op voor beide partijen. De Kinderuniversiteit, een activiteitenladder voor Home Start, Bedrijven Doen en het Maatschappelijk Ontbijt zijn zomaar een aantal voorbeelden van projecten waar het bedrijfsleven zich voor inzet.  En het draait hierbij niet in eerste instantie om een financiële bijdrage, maar vooral om het delen van uw kennis, menskracht of middelen. 

Verbonden voelen met de projecten

Door duidelijk te maken voor welke uitdagingen wij staan, voelen medewerkers van bedrijven zich verbonden met de verschillende projecten van Bedrijf & Samenleving en zetten zij zich met veel enthousiasme in als vrijwilliger! 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is een onderdeel van het bredere Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met MBO gaat het vooral om een concrete bijdrage die bedrijven leveren aan de lokale omgeving door middel van projecten en evenementen. Bedrijf & Samenleving is hierin de intermediair tussen bedrijfsleven, onderwijs en het maatschappelijk veld. 
In de breedste zin van het woord. Door de nauwe contacten die Bedrijf & Samenleving heeft met de verschillende partners, onderzoeken we met elkaar wat het bedrijfsleven voor ‘het Haarlemse’ kan betekenen.

Graag stellen wij 
ons aan u voor!

Bedrijf & Samenleving heeft zich de afgelopen tien jaren ontwikkeld tot netwerkorganisatie en makelaar op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Bedrijf & Samenleving verbindt bedrijven en de samenleving door middel van projecten met een maatschappelijke meerwaarde. De focus ligt daarbij op de minder kansrijke groepen in de Haarlemse samenleving. Jong en oud!

We maken van ons programma Track the Talent een 
win-winsituatie

Bedrijf & Samenleving

Een  maatschappelijk betrokken platform met toegevoegde waarde!

Werknemersvrijwilligers
dagen

Het gebeurt steeds vaker dat werk-nemers de mogelijkheid geboden krijgen om onder werktijd één dag vrijwillig aan de slag te gaan voor de lokale omgeving. Op die dag zet je dan iemand die het hard nodig heeft in het zonnetje en bezorgt hem of haar met jouw inzet een onvergetelijke dag. Spanning vooraf, maar een voldaan gevoel achteraf. Zo’n vrijwilligersdag kun je ook prima als een vorm van teambuilding inzetten, omdat je je collega’s zo op een andere wijze leert kennen en dat geeft weer ‘ruimte’ op de werkplek.

Iedereen verdient een nieuwe kans!

Meer dan honderd mentoren uit het bedrijfsleven zetten zich in voor onze Haarlemse jongeren, samen werken ze aan een veelbelovend toekomst-perspectief! 

Zo zijn er de afgelopen jaren ver-schillende projecten ontwikkeld, die 
u terug kunt vinden op onze website www.bedrijfensamenleving.nl. 
Zonder het bedrijfsleven kan Bedrijf & Samenleving niets! Onze successen zijn onlosmakelijk verbonden met bedrijven die hun werknemers de mogelijkheid bieden om zich voor de samenleving in te zetten! Op die manier verbinden we onze werelden met elkaar, waardoor we meer begrip voor elkaar krijgen! En zo maken we Haarlem nóg leuker voor iedereen! 

Marijke Aukema, directeur Bedrijf en Samenleving

Denkt u mee in de Denktank?

Bedrijven denken graag mee in het zoeken naar oplossingen en ik kan u vertellen: dat levert nieuwe inzichten op voor beide partijen. De Kinder-universiteit, een activiteitenladder voor Home Start, Bedrijven Doen en het Maatschappelijk Ontbijt zijn zomaar een aantal voorbeelden van projecten waar het bedrijfsleven zich voor inzet.  En het draait hierbij niet in eerste instantie om een financiële bijdrage, maar vooral om het delen van uw kennis, menskracht of middelen. 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is een onderdeel van het bredere Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met MBO gaat het vooral om een concrete bijdrage die bedrijven leveren aan de lokale omgeving door middel van projecten en evenementen. Bedrijf & Samenleving is hierin de intermediair tussen bedrijfsleven, onderwijs en het maatschappelijk veld. 
In de breedste zin van het woord. Door de nauwe contacten die Bedrijf & Samenleving heeft met de verschillende partners, onderzoeken we met elkaar wat het bedrijfsleven voor ‘het Haarlemse’ kan betekenen.

Graag stellen wij 
ons aan u voor!

Bedrijf & Samenleving heeft zich de afgelopen tien jaren ontwikkeld tot netwerkorganisatie en makelaar op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Bedrijf & Samenleving verbindt bedrijven en de samenleving door middel van projecten met een maatschappelijke meerwaarde. De focus ligt daarbij op de minder kansrijke groepen in de Haarlemse samenleving. Jong en oud!

Verbonden voelen met de projecten

Door duidelijk te maken voor welke uitdagingen wij staan, voelen mede-werkers van bedrijven zich verbonden met de verschillende projecten van Bedrijf & Samenleving en zetten zij zich met veel enthousiasme in als vrijwilliger! 

We maken van ons programma Track the Talent een 
win-winsituatie