Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Lees de KVK-brochure over samenwerken met een zakenpartner

In de brochure Samenwerken? Pak het goed aan! vindt u meer informatie over samen-werken, een stappenplan en een samenwer-kingschecker.

Onderneem in op Social Media

Bij het starten van een bedrijf met een zakenpartner moet u naast inschrijven in het Handelsregister rekening houden met de rechtsvorm en aansprakelijkheid.

Starten met een zakenpartner

Feiten en cijfers: samenwerkingsverbanden

De grafiek laat per kwartaal het aantal bedrijven zien met de rechtsvorm vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap.

Rechtsvorm bepaalt aansprakelijkheid

Bij een eenmanszaak, maatschap of vof bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Bij een rechtspersoon als een bv of coöperatie is dit niet het geval. Als bestuurder van een bv bent u in de meeste gevallen niet persoonlijk aansprakelijk. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Bij een eenmanszaak, vof of maatschap bent u geheel of gedeeltelijk privé aanspra-kelijk. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partner-schap heeft, kan het zijn dat uw echtgenoot of partner ook aansprakelijk is. Let hierbij goed op bij een man-vrouw firma.

Belastingzaken

Zit u in een maatschap of een vof, dan ziet de Belasting-dienst u als een zelfstandig ondernemer. U betaalt dus ook inkomstenbelasting volgens de regels die gelden voor een eenmanszaak of een bv. Voor de btw geldt een andere regel. Hiervoor doet u niet persoonlijk aangifte. De maatschap of vof doet namelijk aangifte als gehele onderneming. Heeft uw maatschap of vof personeel in dienst, dan moet u loonbelasting afdragen.

Regel samen de juiste verzekeringen

Afhankelijk van het soort bedrijf, is het verstandig uit te zoeken welke verzekeringen uw bedrijf nodig heeft. Denk aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bij-voorbeeld artsen en architecten. Maak hierover ook afspraken met uw partners en leg dit vast in het con-tract. Vraag eventueel advies bij een onafhankelijk adviseur.

Inschrijven bij KVK

Schrijf uw bedrijf samen in bij KVK. Vul eerst online het inschrijfformulier in, voordat u een afspraak maakt.
U betaalt voor de inschrijving eenmalig € 50,-. Met uw inschrijving regelt u ook meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst en uw btw-nummer. Apart aanmelden bij de Belastingdienst is dus niet nodig.

Nieuw btw-id
Vanaf 1 januari 2020 verstrekt de Belastingdienst zelf het nieuwe btw-identificatienummer aan eenmans-zaken. Het nummer wordt niet meer uitgereikt via KVK.

Kies een rechtsvorm

Op kvk.nl vindt u een overzicht van de rechtsvormen en de verschillen per rechtsvorm. De meest gekozen rechtsvormen bij samenwerking zijn een vennootschap onder firma (vof), besloten vennootschap (bv), maat-schap of coöperatie.

Vennootschap onder firma (vof)
Alle vennoten brengen iets in in de vof. Bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid. Een minimumkapitaal is niet nodig.

Leg afspraken vast in een vennootschapscontract
Wanneer u een vof of maatschap opricht, is het verstan-dig afspraken vast te leggen in een vennootschaps-contract of een maatschapscontract. Op deze manier weten alle zakenpartners waar zij aan toe zijn en staan zij later niet voor verrassingen.

Besloten vennootschap (bv)
Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen van de aandeelhouders. Zij hebben de hoogste macht. De bestuurders geven de dagelijkse leiding aan het bedrijf. Een bv kan ook een raad van commissarissen hebben. Die toezicht houdt op het bestuur. Bij kleine bv's is de bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder. Hij is dan directeur en grootaandeelhouder (dga).

Check de eisen voor het oprichten van een bv
Voor het oprichten van een bv gelden strengere eisen.

U moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een notariële akte met daarin de regelingen en voorwaarden. 
De notaris controleert deze en verzorgt meestal de inschrijving van de bv in het Handelsregister. Daarnaast moet u elk boekjaar een jaarrekening opstellen en die deponeren bij KVK.

Maatschap
U werkt min of meer op basis van gelijkwaardigheid samen. Elke maat brengt iets in zoals arbeid, geld of goederen. De maatschap is gericht op financieel voordeel. De maten delen het voordeel.

Coöperatie
Met een coöperatie werkt u samen als collectief. Bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop of marketing. Een coöperatie kan ook geschikt zijn als uw klanten steeds meer eisen van uw dienstverlening. Leden van een coöperatie kunnen uw werk van u overnemen. Bijvoorbeeld als u ziek bent.

U wilt een bedrijf starten met een zakenpartner. 
U moet zich dan inschrijven in het Handels-register van KVK en u moet een rechtsvorm kiezen. Zoals een vof, een bv of een maatschap. Het belangrijkste verschil tussen deze rechts-vormen zit hem in de aansprakelijkheid bij schulden.

U wilt een bedrijf starten met een zakenpartner. 
U moet zich dan inschrijven in het Handelsregister van KVK en u moet een rechtsvorm kiezen. Zoals een vof, een bv of een maatschap. 
Het belangrijkste verschil tussen deze rechtsvormen zit hem in de aansprakelijkheid bij schulden.

Kies een rechtsvorm

Op kvk.nl vindt u een overzicht van de rechtsvormen en de verschillen per rechtsvorm. De meest gekozen rechts-vormen bij samenwerking zijn een vennootschap onder firma (vof), besloten vennootschap (bv), maat-schap of coöperatie.

Vennootschap onder firma (vof)
Alle vennoten brengen iets in in de vof. Bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid. Een minimumkapitaal is niet nodig.

Leg afspraken vast in een vennootschapscontract
Wanneer u een vof of maatschap opricht, is het verstandig afspraken vast te leggen in een vennootschaps-contract of een maatschapscontract. Op deze manier weten alle zaken-partners waar zij aan toe zijn en staan zij later niet voor verrassingen.

Besloten vennootschap (bv)
Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen van de aandeelhouders.

Zij hebben de hoogste macht. 
De bestuurders geven de dagelijkse leiding aan het bedrijf. Een bv kan ook een raad van commissarissen hebben. Die toezicht houdt op het bestuur. Bij kleine bv’s is de be-stuurder vaak ook de enige aandeel-houder. Hij is dan directeur en grootaandeelhouder (dga).

Check de eisen voor het oprichten van een bv
Voor het oprichten van een bv gelden strengere eisen. U moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een notariële akte met daarin de regelingen en voor-waarden. De notaris controleert deze en verzorgt meestal de inschrijving van de bv in het Handelsregister. Daarnaast moet u elk boekjaar een jaarrekening opstellen en die deponeren bij KVK.

Maatschap
U werkt min of meer op basis van gelijkwaardigheid samen. Elke maat brengt iets in zoals arbeid, geld of goederen. De maatschap is gericht op financieel voordeel. De maten delen het voordeel.

Coöperatie
Met een coöperatie werkt u samen als collectief. Bijvoorbeeld door gezamen-lijke inkoop of marketing. Een coöpe-ratie kan ook geschikt zijn als uw klanten steeds meer eisen van uw dienstverlening. Leden van een coöpe-ratie kunnen uw werk van u over-nemen. Bijvoorbeeld als u ziek bent.

Lees de KVK-brochure over samenwerken met een zakenpartner

Onderneem in op Social Media

Ontwikkelt u een nieuw product of nieuwe dienst? Lees hoe u uw ideeën kunt beschermen.
Er zijn verschillende manieren.

Starten met een zakenpartner

Rechtsvorm bepaalt aansprakelijkheid

Bij een eenmanszaak, maatschap of vof bent u met uw privévermogen aan-sprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Bij een rechtspersoon als een bv of coöperatie is dit niet het geval. Als bestuurder van een bv bent u in de meeste gevallen niet persoonlijk aan-sprakelijk. Er zijn wel enkele uitzonde-ringen. Bij een eenmanszaak, vof of maatschap bent u geheel of gedeeltelijk privé aansprakelijk. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, kan het zijn dat uw echtgenoot of partner ook aansprakelijk is. Let hierbij goed op bij een man-vrouw firma.

Belastingzaken

Zit u in een maatschap of een vof, dan ziet de Belastingdienst u als een zelf-standig ondernemer. U betaalt dus ook inkomstenbelasting volgens de regels die gelden voor een eenmanszaak of een bv. Voor de btw geldt een andere regel. Hiervoor doet u niet persoonlijk aangifte. De maatschap of vof doet namelijk aangifte als gehele onderneming. Heeft uw maatschap of vof personeel in dienst, dan moet u loonbelasting afdragen.

Regel samen de juiste verzekeringen

Afhankelijk van het soort bedrijf, is het verstandig uit te zoeken welke verzekeringen uw bedrijf nodig heeft. Denk aan een bedrijfsaansprakelijk-heidsverzekering. Of een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering voor bijvoorbeeld artsen en architecten. Maak hierover ook afspraken met uw partners en leg dit vast in het contract. Vraag eventueel advies bij een onafhankelijk adviseur.

Inschrijven bij KVK

Schrijf uw bedrijf samen in bij KVK. Vul eerst online het inschrijfformulier in, voordat u een afspraak maakt.
U betaalt voor de inschrijving eenmalig € 50,-. Met uw inschrijving regelt u ook meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst en uw btw-nummer. Apart aanmelden bij de Belastingdienst is dus niet nodig.

Nieuw btw-id
Vanaf 1 januari 2020 verstrekt de Belastingdienst zelf het nieuwe btw-identificatienummer aan eenmans-zaken. Het nummer wordt niet meer uitgereikt via KVK.

In de brochure Samenwerken? Pak het goed aan! vindt u meer informatie over samen-werken, een stappenplan en een samenwer-kingschecker.

Feiten en cijfers: samenwerkingsverbanden

De grafiek laat per kwartaal het aantal bedrijven zien met de rechtsvorm vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap.