Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Nieuw beleid voor commerciële voorzieningen ”Regels en ruimte”  

Haarlemmermeer nóg aantrekkelijker maken

De gemeente Haarlemmermeer heeft een nieuwe nota Commerciële voorzieningen opgesteld.
Met dit nieuwe beleid wil de gemeente meer ruimte gegeven voor ondernemerschap en inspelen op trends en ontwikkelingen. De belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe beleid zijn concentratie: de gemeente streeft naar compacte centra en maatwerk. Kwaliteit en diversiteit, waarbij functie-menging, zoals bijvoorbeeld de vestiging van een fysiotherapeut aan de rand van een winkelcentrum (zorg en winkelen), gemak, ontmoeting en beleving voorop staan. Daarnaast moet de basis in alle winkelcentra op orde zijn. Denk aan de samenwerking met ondernemers, goede bereikbaarheid, logische routing en een schone en veilige omgeving.

Iedereen doet het liefst de boodschappen in zijn of haar eigen buurt. Bij voorkeur zit de kapper ook nog om de hoek. Wonen dicht bij voorzieningen biedt comfort: je hoeft nooit ver weg, daar zet het college op in. “Vanzelfsprekend hebben we regels nodig op het gebied van winkels, horeca en andere commer-ciële voorzieningen. De uitdaging zit in het, samen met ondernemers, zoeken naar de ruimte binnen die regels om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken” aldus wethouder Ruigrok.

Te denken valt onder andere aan gezamenlijke evenementen, venten (op straat verkopen) en pop-up winkels of horeca. Een aantal maatregelen worden al op de korte termijn ingevoerd.

Anderen voert de gemeente op langere termijn in, maar allen dragen ze bij aan het doel dat de gemeente heeft namelijk Haarlemmermeer nog aantrekkelijker maken voor onze inwoners, ondernemers, bezoekers en de werknemers.

Onderneem in op Social Media

f Kees van der Veer, Margo Oosterveen, Just-Justa

Beleidsnota commerciële voorzieningen

Door de groei van onze gemeente breiden een aantal kernen uit. Om aantrekkelijk te blijven zijn we verplicht om naar de toekomst te kijken. Daarom hebben we, samen met betrokkenen ondernemers, vastgoed-eigenaren, dorps- en wijkraden en ondernemersvertegenwoordigingen ons beleid tegen het licht gehouden en gekeken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen.

In dit nieuwe beleid gaan we uit van regels en ruimte. We leggen heldere regels op maar zoeken ook naar de rek binnen die regels. We zien onder-nemers als de motor van onze lokale economie en waar het kan geven we ze de ruimte en leiden we initiatieven in goede banen. We werken vanuit een positieve grondhouding, vanuit een ja-het-kan mentaliteit.

De belangrijkste pijlers onder dit beleid zijn concentratie, we streven naar compacte centra en maatwerk. Kwaliteit en diversiteit, waarbij functie-menging, gemak, ontmoeting en beleving voorop staat. En daarnaast zorgen we dat de basis in alle centra op orde is. Denk daarbij aan samen-werking met ondernemers, goede bereikbaarheid, logische routing en een schone en veilige omgeving. Een aantal maatregelen kunnen we al op korte termijn invoeren, anderen op de langere termijn, maar allen dragen ze bij aan het doel dat we hebben; Haarlemmermeer nog aantrekkelijker maken voor inwoners, ondernemers, werknemers en bezoekers.

Marja Ruigrok
Wethouder Economische zaken en Innovatie

”Vanzelfsprekend hebben we regels nodig op het gebied van winkels, horeca en andere commerciële voorzieningen. De uitdaging zit in het, samen met ondernemers, zoeken naar de rek binnen die regels om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken’’

Onderneem in op Social Media

f Kees van der Veer, Margo Oosterveen, Just-Justa

Haarlemmermeer nóg aantrekkelijker maken

Nieuw beleid voor commerciële voorzieningen ”Regels en ruimte”  

De gemeente Haarlemmermeer heeft een nieuwe nota Commerciële voor-zieningen opgesteld. Met dit nieuwe beleid wil de gemeente meer ruimte gegeven voor ondernemerschap en inspelen op trends en ontwikkelingen.
De belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe beleid zijn concentratie: de gemeente streeft naar compacte centra en maatwerk. Kwaliteit en diversiteit, waarbij functiemenging, zoals bijvoor-beeld de vestiging van een fysiothera-peut aan de rand van een winkelcentrum (zorg en winkelen), gemak, ontmoeting en beleving voorop staan. Daarnaast moet de basis in alle winkelcentra op orde zijn. Denk aan de samenwerking met ondernemers, goede bereikbaarheid, logische routing en een schone en veilige omgeving.

Iedereen doet het liefst de boodschap-pen in zijn of haar eigen buurt. Bij voorkeur zit de kapper ook nog om de hoek. Wonen dicht bij voorzieningen biedt comfort: je hoeft nooit ver weg, daar zet het college op in. “Vanzelfsprekend hebben we regels nodig op het gebied van winkels, horeca en andere commerciële voorzieningen. De uitdaging zit in het, samen met ondernemers, zoeken naar de ruimte binnen die regels om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken” aldus wethouder Ruigrok.

Te denken valt onder andere aan gezamenlijke evenementen, venten (op straat verkopen) en pop-up winkels of horeca. Een aantal maatregelen worden al op de korte termijn ingevoerd.

Anderen voert de gemeente op langere termijn in, maar allen dragen ze bij aan het doel dat de gemeente heeft namelijk Haarlemmermeer nog aantrekkelijker maken voor onze inwoners, onder-nemers, bezoekers en de werknemers.

Door de groei van onze gemeente breiden een aantal kernen uit. Om aantrekkelijk te blijven zijn we verplicht om naar de toekomst te kijken. Daarom hebben we, samen met betrokkenen ondernemers, vastgoedeigenaren, dorps- en wijkraden en ondernemers-vertegenwoordigingen ons beleid tegen het licht gehouden en gekeken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen.

In dit nieuwe beleid gaan we uit van regels en ruimte. We leggen heldere regels op maar zoeken ook naar de rek binnen die regels. We zien ondernemers als de motor van onze lokale economie en waar het kan geven we ze de ruimte en leiden we initiatieven in goede banen. We werken vanuit een positieve grondhouding, vanuit een ja-het-kan mentaliteit.

Beleidsnota commerciële voorzieningen

De belangrijkste pijlers onder dit beleid zijn concentratie, we streven naar compacte centra en maatwerk. Kwaliteit en diversiteit, waarbij functiemenging, gemak, ontmoeting en beleving voorop staat. En daarnaast zorgen we dat de basis in alle centra op orde is. Denk daarbij aan samen-werking met ondernemers, goede bereikbaarheid, logische routing en een schone en veilige omgeving. Een aantal maatregelen kunnen we al op korte termijn invoeren, anderen op de langere termijn, maar allen dragen ze bij aan het doel dat we hebben; Haarlemmermeer nog aantrekkelijker maken voor inwoners, ondernemers, werknemers en bezoekers.

Marja Ruigrok
Wethouder Economische zaken en Innovatie

”Vanzelfsprekend hebben we regels nodig op het gebied van winkels, horeca en andere commerciële voorzieningen. De uitdaging zit in het, samen met ondernemers, zoeken naar de rek binnen die regels om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken’’