Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Onderneem in op Social Media

Midden in deze crisis hebben ondernemers Hans Biesheuvel en Mirjam Bink de stichting ONL voor Ondernemers opgericht. Hun doel: ondernemen moest weer aantrekkelijk worden. Waar eerst de grote bedrijven met hun dure lobbyisten in de achter-kamertjes de dienst uitmaakten, moesten politici meer gaan luisteren naar de stem van de ondernemer.

‘Die spanning van de crisis is er tegenwoordig af. Het ondernemersklimaat is verbeterd’, zegt ONL-medeoprichter Mirjam Bink. ‘Het is nu tijd om van ‘goed’ naar ‘geweldig’ te gaan.’

Rond 2011 sloeg de economische crisis hard toe bij de meeste MKB-bedrijven. Een spannende tijd, veel ondernemers kwamen in de financiële problemen en zagen de afgrond van dichtbij.
De banken werkten niet meer mee en er werd nauwelijks geïnvesteerd in het Nederlandse bedrijfsleven. Politiek Den Haag keek de andere kant op en was meer geïnteresseerd in haar eigen agenda.

Ondernemers in politiek Den Haag 

‘Het is nu tijd om van ‘goed’ naar ‘geweldig’ te gaan.’
ONL-medeoprichter Mirjam Bink

‘Mopperen en klagen past niet bij ons. Wij willen doorpakken. Nu is de tijd’
ONL-voorzitter Hans Biesheuvel

Hoe gaat ONL te werk? Het begint bij de wensen van ondernemers. Zij bepalen de agenda. Zij bellen op, vullen de polls in (o.a. via de gratis ONL Onder-nemerspanel-app) en vormen de beleidswerkgroepen. Daarnaast zijn er 15 partners (branche- en beroeps-verenigingen en andere ondernemende netwerken) aangesloten bij de stichting. De ONL-beleidsmede-werkers vertalen de stem van de ondernemer naar beleidsstukken en gaan vervolgens in gesprek met politici en ambtenaren. ONL onderneemt actie zodat ondernemers invloed krijgen. Dit resulteerden al in het opschorten van de Wet DBA, de vereenvoudiging van de werkkostenregeling en het schrijven van de Wet late betalingen.

Het MKB is de banenmotor van Nederland. Onze economie bestaat voor 98.8% uit MKB-bedrijven en die zorgen voor 70% van de werkgelegenheid binnen het bedrijfsleven. Het gemiddelde MKB-bedrijf heeft drie tot vijf medewerkers. De grote bedrijven, die vroeger een grote bijdrage leverden aan onze economie, krimpen steeds verder in. Toch wordt er bij het maken van wet- en regelgeving nog voornamelijk gedacht aan grote multinationals. Terwijl het grootste deel van onze economie bestaat uit MKB-bedrijven.

ONL is dit aan het veranderen en wil dat het MKB altijd op de eerste plaats komt. Dat politici en ambtenaren eerst aan ondernemers denken. Zoals bij overheidsaanbestedingen, dan moet eerst gekeken worden naar MKB-bedrijven. Of als er lastenverlich-tingen worden doorgevoerd, dan moet het MKB daar als eerste van profiteren. MKB first als uitgangspunt bij nieuw beleid.

De ondernemersorganisatie is tegenwoordig op meer 75 ondernemerschapsthema’s actief. Van loondoor-betaling bij ziekte tot de energietransitie, ze schuiven bijna dagelijks aan tafel bij de ministeries of het Binnenhof om het ondernemersklimaat beter te maken.

Ondernemers in politiek
Den Haag 

Onderneem in op Social Media

Rond 2011 sloeg de economische crisis hard toe bij de meeste MKB-bedrijven. Een spannende tijd, veel ondernemers kwamen in de finan-ciële problemen en zagen de afgrond van dichtbij.
De banken werkten niet meer mee en er werd nauwelijks geïnvesteerd in het Nederlandse bedrijfsleven. Politiek Den Haag keek de andere kant op en was meer geïnteres-seerd in haar eigen agenda.

Midden in deze crisis hebben onder-nemers Hans Biesheuvel en Mirjam Bink de stichting ONL voor Onderne-mers opgericht. Hun doel: ondernemen moest weer aantrekkelijk worden. Waar eerst de grote bedrijven met hun dure lobbyisten in de achter-kamertjes de dienst uitmaakten, moesten politici meer gaan luisteren naar de stem van de ondernemer.

‘Die spanning van de crisis is er tegen-woordig af. Het ondernemersklimaat is verbeterd’, zegt ONL-medeoprichter Mirjam Bink. ‘Het is nu tijd om van ‘goed’ naar ‘geweldig’ te gaan.’

‘Het is nu tijd om van ‘goed’ naar ‘geweldig’ te gaan.’
ONL-medeoprichter Mirjam Bink

Het MKB is de banenmotor van Nederland. Onze economie bestaat voor 98.8% uit MKB-bedrijven en die zorgen voor 70% van de werkgele-genheid binnen het bedrijfsleven. Het gemiddelde MKB-bedrijf heeft drie tot vijf medewerkers. De grote bedrijven, die vroeger een grote bijdrage leverden aan onze economie, krimpen steeds verder in. Toch wordt er bij het maken van wet- en regelgeving nog voorna-melijk gedacht aan grote multinatio-nals. Terwijl het grootste deel van onze economie bestaat uit MKB-bedrijven.

ONL is dit aan het veranderen en wil dat het MKB altijd op de eerste plaats komt. Dat politici en ambtenaren eerst aan ondernemers denken. Zoals bij overheidsaanbestedingen, dan moet eerst gekeken worden naar MKB-bedrijven. Of als er lastenverlichtingen worden doorgevoerd, dan moet het MKB daar als eerste van profiteren. MKB first als uitgangspunt bij nieuw beleid.

De ondernemersorganisatie is tegen-woordig op meer 75 ondernemer-schapsthema’s actief.
Van loondoorbetaling bij ziekte tot de energietransitie, ze schuiven bijna dagelijks aan tafel bij de ministeries of het Binnenhof om het ondernemers-klimaat beter te maken.

Hoe gaat ONL te werk? Het begint bij de wensen van ondernemers. Zij bepalen de agenda. Zij bellen op, vullen de polls in (o.a. via de gratis ONL Onder-nemerspanel-app) en vormen de beleidswerkgroepen. Daarnaast zijn er 15 partners (branche- en beroeps-verenigingen en andere ondernemende netwerken) aangesloten bij de stichting. De ONL-beleidsmede-werkers vertalen de stem van de ondernemer naar beleidsstukken en gaan vervolgens in gesprek met politici en ambtenaren. ONL onderneemt actie zodat ondernemers invloed krijgen. Dit resulteerden al in het opschorten van de Wet DBA, de vereenvoudiging van de werkkostenregeling en het schrijven van de Wet late betalingen.

‘Mopperen en klagen past niet
bij ons. Wij willen doorpakken.
Nu is de tijd’
ONL-voorzitter Hans Biesheuvel

Download de
ONL-ondernemersapp

Ben jij ondernemer en wil je ook meepraten in Den Haag en/of steun je het werk van ONL?
Klik hier en word participant.