Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

De grens tussen wonen, werken en recreatie vervaagt steeds meer. Denk aan de toename van informele werklocaties, bijvoorbeeld werken in een koffietentje of in het restaurant van de Pharos Toren waar veel Zp'ers zitten. De gemeente wil hierop inspelen én moet er rekening mee houden. Hoe kan de gemeente dit het best faciliteren? In de praktijk krijgt de uitwerking van het nieuwe beleid handen en voeten op vijf verschillende terreinen. Allereerst gaat de gemeente aan de slag met verouderde bedrijventerreinen. Die hebben vaak te maken met leegstand, problemen met veiligheid of ze zien er niet meer aantrekkelijk uit. Per locatie wordt gekeken wat er nodig is. Hierin werkt de gemeente samen met ondernemers. Zij weten precies waar de pijnpunten zitten en hoe die goed zijn op te lossen.

Onderneem in op Social Media

Haarlemmermeer is een typische 'werkgemeente', rijk aan bedrijvigheid en een hoge arbeidsparticipatie. Ondernemen zit ons in het bloed.
Over waar ondernemers zich kunnen vestigen en welke randvoorwaarden daarbij gelden is door de gemeente nieuw beleid ontwikkeld.

Toekomstbestendige werklocaties creëren

Strategie werklocaties gemeente Haarlemmermeer 2019

Geen losse eilandjes

Tot slot zijn er verschillende kantorenlocaties rondom station Hoofddorp die in trek zijn bij ondernemers vanwege de goede bereikbaarheid en de nabijheid van Schiphol en Amsterdam. Een goede strategie voor dit gebied ontbreekt. Deze omliggende bedrijvenparken zijn nu nog losse eilandjes. Door de terreinen met elkaar te verbinden, maken we er meer één gebied van zodat de bedrijven bijvoorbeeld meer van elkaar kunnen profiteren.

Concentreren van bedrijvigheid

Een ander punt is het concentreren van specifieke bedrijvigheid. Schiphol ligt om de hoek en de logistieke sector is goed vertegenwoordigd in de regio. Haarlemmermeer plukt daar de vruchten van, maar het is niet de bedoeling om alle ruimte vol te bouwen met logistieke bedrijven. Als meer bedrijven zich op één locatie vestigen geeft dat minder overlast en problemen op andere locaties, bijvoorbeeld omdat er niet voortdurend vrachtwagens heen en weer rijden. Zodra meerdere bedrijven zich op zo’n plek vestigen, zullen ook andere bedrijven die aangrenzende diensten en producten leveren zich daar gaan vestigen.

Warme doos

Daarnaast wil de gemeente de ICT-sector faciliteren en versterkten in de regio. Niet door lukraak datacentra te plaatsen, maar door goed te kijken wat voor datacentrum het is. Versterkt het de (regionale) economie of is het slechts een opslagplek zonder werknemers oftewel: is het een ‘koude’ doos? Een voorbeeld hiervan zou zijn als Google een datacentrum bouwt, maar de werkgelegenheid op een andere plek creëert. Haarlemmermeer heeft juist interesse in ‘warme’ dozen. Meerdere bedrijven die data niet alleen opslaan, maar er ook wat mee doen, zorgen dat ze een toegevoegde waarde hebben. Bijvoorbeeld een bedrijf dat het datacentrum gebruikt voor de logistiek op Schiphol die ook de rijschema’s van vrachtwagens bekijken en onderzoeken hoe deze het best ondersteund kunnen worden.

Bijdragen aan circulaire economie

Op dit moment zijn er weinig bedrijventerreinen in Haarlemmermeer met een hogere milieucategorie terwijl die wel nodig zijn. Alleen ruimte bieden aan bedrijven met een lagere milieucategorie, verzwakt de economische diversiteit van Haarlemmermeer. Juist door bedrijven die producten en grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw gebruiken ruimte te geven, draagt de gemeente bij aan een meer circulaire economie.  


f Danny de Casembroot, Jur Engelchor, Kees van der Veer

Strategie werklocaties gemeente Haarlemmermeer 2019

Toekomst-bestendige werklocaties creëren

Haarlemmermeer is een typische 'werkgemeente', rijk aan bedrijvigheid en een hoge arbeidsparticipatie. Ondernemen zit ons in het bloed.
Over waar ondernemers zich kunnen vestigen en welke randvoorwaarden daarbij gelden is door de gemeente nieuw beleid ontwikkeld.

Concentreren van bedrijvigheid

Een ander punt is het concentreren van specifieke bedrijvigheid. Schiphol ligt om de hoek en de logistieke sector is goed vertegenwoordigd in de regio. Haarlemmermeer plukt daar de vruchten van, maar het is niet de bedoeling om alle ruimte vol te bouwen met logistieke bedrijven. Als meer bedrijven zich op één locatie vestigen geeft dat minder overlast en problemen op andere locaties, bijvoorbeeld omdat er niet voortdurend vrachtwagens heen en weer rijden. Zodra meerdere bedrijven zich op zo’n plek vestigen, zullen ook andere bedrijven die aangrenzende diensten en producten leveren zich daar gaan vestigen.

Warme doos

Daarnaast wil de gemeente de ICT-sector faciliteren en versterkten in de regio. Niet door lukraak datacentra te plaatsen, maar door goed te kijken wat voor datacentrum het is. Versterkt het de (regionale) economie of is het slechts een opslagplek zonder werknemers oftewel: is het een ‘koude’ doos? Een voorbeeld hiervan zou zijn als Google een datacentrum bouwt, maar de werkgelegenheid op een andere plek creëert. Haarlemmermeer heeft juist interesse in ‘warme’ dozen. Meerdere bedrijven die data niet alleen opslaan, maar er ook wat mee doen, zorgen dat ze een toegevoegde waarde hebben. Bijvoorbeeld een bedrijf dat het datacentrum gebruikt voor de logistiek op Schiphol die ook de rijschema’s van vrachtwagens bekijken en onderzoeken hoe deze het best ondersteund kunnen worden.

Bijdragen aan circulaire economie

Op dit moment zijn er weinig bedrijventerreinen in Haarlemmermeer met een hogere milieucategorie terwijl die wel nodig zijn. Alleen ruimte bieden aan bedrijven met een lagere milieucategorie, verzwakt de economische diversiteit van Haarlemmermeer. Juist door bedrijven die producten en grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw gebruiken ruimte te geven, draagt de gemeente bij aan een meer circulaire economie.  


De grens tussen wonen, werken en recreatie vervaagt steeds meer. Denk aan de toename van informele werklocaties, bijvoorbeeld werken in een koffietentje of in het restaurant van de Pharos Toren waar veel Zp'ers zitten. De gemeente wil hierop inspelen én moet er rekening mee houden. Hoe kan de gemeente dit het best faciliteren? In de praktijk krijgt de uitwerking van het nieuwe beleid handen en voeten op vijf verschillende terreinen. Allereerst gaat de gemeente aan de slag met verouderde bedrijventerreinen. Die hebben vaak te maken met leegstand, problemen met veiligheid of ze zien er niet meer aantrekkelijk uit. Per locatie wordt gekeken wat er nodig is. Hierin werkt de gemeente samen met ondernemers. Zij weten precies waar de pijnpunten zitten en hoe die goed zijn op te lossen.

f Danny de Casembroot,
Jur Engelchor, Kees van der Veer

Onderneem in op Social Media

Geen losse eilandjes

Tot slot zijn er verschillende kantorenlocaties rondom station Hoofddorp die in trek zijn bij ondernemers vanwege de goede bereikbaarheid en de nabijheid van Schiphol en Amsterdam. Een goede strategie voor dit gebied ontbreekt. Deze omliggende bedrijvenparken zijn nu nog losse eilandjes. Door de terreinen met elkaar te verbinden, maken we er meer één gebied van zodat de bedrijven bijvoorbeeld meer van elkaar kunnen profiteren.